· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Định Nghĩa Người Chồng Việt Nam - Việt Thanh

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 03:09 
vulieu
Moderator
Định Nghĩa Người Chồng Việt NamChồng như là Ông Nội, Ông Cha
Chồng kêu ta "dạ" mới là vợ ngoan
Vợ ngoan phải biết thờ chồng
Nấu ăn, giặt giủ, đêm đêm phục ṭng
Chồng nào ghiền nhậu say sưa
Ta th́ phải biết nấu ăn ngon lành
Chồng nào thích biểu thích sai
Ta th́ vui vẻ làm ngay cho chàng
Chồng nào có job đi làm
Tiền đưa ta giử th́ đừng tiêu pha
Bủn xỉn vốn tật chồng ta,
Lâu lâu chồng đếm...thiếu là chết ngay!
Khôn ngoan, chồng nịnh vợ “ hay”
Khi kiểm tiền lại...thừa là vợ ngoan.
Chồng là cột trụ trong nhà
Chỉ làm việc lớn, việc nhà không nên
Chồng như là Ông Nội, Ông Cha.


Việt Thanh

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Định Nghĩa Người Chồng Việt Nam - Việt Thanh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®