· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Cười - Phương Mai (St)

 #1 · Posted: 11 Aug 2012 21:31 · Edited by: Moderator 
kimminh
Moderator
Cười

Người ta đi cấy lấy cng
Ti đy đi cất cn trng nhiều bề
Trng qua trng lại nhiều bể
Trng khi chủ vắng đnh đề kiếm thm

Đường về đm tố canh thu
Nhn anh ti tưởng con tru đang cười
Đường về đm tối canh thu
Nhn anh ti tưởng con tru đang cười

Yu nhau trao nhẫn cho nhau
Kim cương th lấy đồng thau th x

Trng em c vẻ c duyn
Ra đường ra chợ luyn thuyn xuốt ngy...

Hm qua uống nước tm tnh
Để qun điện thoại chụp hnh quay fim
Em cầm m em lặng im
Để Anh phải chạy đi tm bở hơi

Khi xưa b ni yu anh
Anh ch b nhỏ b đu biết g
By giờ b đ dậy th
Anh khen b đẹp b ch anh gi

Chiều chiều bm bịp ku chiều
Lấy vợ th cũng lấy liều m thi
Ban ngy lm việc tả tơi
Ban đm hầu vợ phận ti đm trường
Nằm chung th bảo chật giường
Nẳm ring lại bảo tơ vương con no
Lng mạng th bảo to lao
Đứng đắn lại bảo người sao hững hở
Kh khờ th bảo giai tơ
Khn lanh lại bảo hi mơ bao lần
Cả đời cứ mi phn vn
Tơ lng con gi biết mần sao đy...!

Anh yu em khng hề gian dối
Tnh yu mnh v đối phải khng em?
Em yu anh th anh yu trở lại
C bao giờ ăn li của ai đu
Đầu gấu no chả c lc xuống gi
Đại t no chả c lc về hưu
Nước xui dng ngn năm chảy mi
Cuộc đời ny anh chỉ yu mi mnh em....!

Bước đến nh em bng xế t
Đứng chờ 5 pht bố em ra
Lơ thơ pha trước vi con ch
Lc đc đằng sau chiếc chổi ch

Bầu ơi thương lấy b cng
Sau ny c lc nấu chung một nồi

Đố ai định nghĩa được từ hn
C kh g đu dạ bồn chồn
Hai người một gc đm tối tối
Tựa m kề mi thế l hn
Hai đứa yu nhau ngồi xch lại
Mi kề mắt nhắm thế l hn....

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Cười - Phương Mai (St) Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®