· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Tội Cho Thân Phận Đàn Ông

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 03:38 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Tội Cho Thân Phận Đàn ÔngLấy nàng từ thuở mười nhăm
Đến khi mười chín tôi đà năm con
Nàng th́ trông hăy c̣n son
Tôi th́ đinh ốc, bù lon ră rời .

Nắng mưa là chuyện của trời
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu
Suốt ngày cày cấy như trâu
Chiều về rửa chén cũng ngầu như ai .

Nấu cơm, đi chợ hàng ngày
Bồng con, thay tă tui đây vẹn toàn
Lau nhà lau cửa chẳng màng
Ôi thời oanh liệt ngang tàng c̣n đâu .

Nhiều khi muốn hộc x́ dầu
Xin nàng nghỉ phép nàng chau đôi mày
Nàng đ̣i thi đấu vơ đài
Tung ra một chưởng chén bay ào ào .

Nhớ xưa ḿnh mới quen nhau
Em ăn em nói ngọt ngào dễ thương
Cho nên tôi mới bị lường
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.

Than ôi thực tế phũ phàng
Mày râu một kiếp thôi đành đi đoong
Một ḷng thờ dzợ sắc son
C̣n non c̣n nước tôi c̣n... thờ em...


Trần Minh Thành sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Tội Cho Thân Phận Đàn Ông Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®