· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

100 Nụ Hôn - Phương Mai sưu tầm

 #1 · Posted: 2 Dec 2014 21:22 
kimminh
Moderator
100 Nụ HônAnh chồng đi làm ăn xa, viết thư về cho chị vợ ở quê nhà, trong thư viết :
Em yêu quư, thời điểm hiện tại thu nhập của anh bị ảnh hưởng nặng nề do khủng hoảng kinh tế, mặt khác vật giá leo thang, nên anh không có tiền gửi về cho em, anh gửi cho em một trăm nụ hôn em nhé! …

Chị vợ viết thư trả lời :
Anh yêu,
Em đă nhận được 100 nụ hôn anh gửi, em xin báo cáo các khoản chi tiêu :
1.Đóng cho thầy chủ nhiệm 20 nụ hôn, con đi học không cần đóng học phí.
2, Đóng cho nhân viên thu tiền điện 10 nụ hôn, nhà không bị cắt điện nữa.
3, Đóng cho nhân viên thu tiền nước 10 nụ hôn, không nộp tiền vẫn có nước dùng.
4, Đóng cho công an xă 10 nụ hôn, không ai trong xă dám làm phiền em nữa.
5, Đóng cho anh hàng xóm 50 nụ hôn, em và con được ăn cơm không cần phải trả tiền, lại c̣n có người thay anh cuốc đất trong vườn nữa.
Thư cũng dài rồi em xin dừng bút tại đây, không hôn anh nữa vậy, tiết kiệm được khoản nào hay khoản nấy. Từ bây giờ, c̣n có rất nhiều khoản cần dùng đến nữa anh à !!!.


Phương Mai sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / 100 Nụ Hôn - Phương Mai sưu tầm Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®