· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Tiếng Anh Nói Lái - Nguyễn Thị Kim Chi

 #1 · Posted: 17 Mar 2017 04:26 
kimminh
Moderator
Tiếng Anh Nói Lái....Có 1 anh đạp xích lô nọ vốn liếng ngoại ngữ không nhiều nhưng rất thích nói tiếng Anh . Đôi lúc kẹt từ anh thường nói lái đắp vào cho giống , mặc ai hiểu sao th́ hiểu !
Một hôm ế khách anh đang xách xe không chạy ḷng ṿng gần khu vực chợ Bến Thành , bổng có 2 ông Tây to béo đứng bên đường ngoắc anh vào , họ ra dấu như để hỏi có chở được 2 người không ? đoạn đường từ A đến B giá bao nhiêu ? Anh xích lô cũng ra dấu , xổ ấp a ấp úng 1 câu tiếng Anh bồi :
- One you one dollar - Two you two dollar
Hai ông Tây cũng chợt hiểu nhưng tỏ vẻ ái ngại v́ ghế ngồi phía trước với kích cỡ to béo của 2 ông th́ chỉ ngồi được 1 người đă chật cứng . Anh xích lô 1 thoáng suy nghĩ t́m câu trả lời . Bổng anh hướng về ông Tây thứ 1 và chỉ vào ghế phía trước nói :
- You Sít-đau (Sit-down)
Đoạn anh hướng về ông Tây thứ 2 và chỉ tay ra ba-ga sau lưng ḿnh mà hô to :
- You Sau- đít !!!!
Ôi ! tiếng Tây sáng tạo mới.....???????


Nguyễn Thị Kim Chi

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Tiếng Anh Nói Lái - Nguyễn Thị Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®