· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Mười Vợ - Liêu Hoàn Vũ

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 05:20 · Edited by: admin 
admin
Admin
Mười VợMột vợ dành để nấu ăn
Vợ 2 tôi để quét sân lau nhà
Vợ 3 da dẻ nơn nà
Nên dành cất kỹ để mà tối ôm
Vợ 4 tội nghiệp ốm ṛm
Thôi th́ coi sóc chăm nom vịt gà
Vợ 5 có tính thật thà
Đi làm mang check về nhà bỏ bank
Vợ 6 tính nết cộc cằn
Ai mà ăn hiếp .. chỉ cần gọi tên
Vợ 7 giặt giũ chiếu mền
Đấm lưng cạo gió khi ḿnh ốm đau
Vợ 8 xinh đẹp làm sao
Để dắt đi phố hỏi chào bà con
Vợ 9 có tính hát đàn
Thôi th́ ca múa .. nhịp nhàng tôi nghe
Vợ 10 làm lụng sau hè
Trồng rau bửa củi chẳng nề chuyện chi
10 vợ tôi vẫn cười kh́
Kiếm thêm bà nữa lỡ khi tối trời
10 vợ sướng lắm ai ơi
Chỉ lo dưỡng sức đêm đêm động pḥng
Dù cho gối mơi lưng c̣ng
Mang thân .. gà trống thoă ḷng nam nhi.


Liêu Hoàn Vũ su+u tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Mười Vợ - Liêu Hoàn Vũ Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®