· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Ngầu Bín - Liêu Hoàn Vũ

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:07 · Edited by: admin 
admin
Admin
Ngầu BínCó 1 anh chàng sang Tây Ban Nha xem đấu ḅ. Xem xong,anh ta đến 1 nhà hàng nổi tiếng để thưởng thức các món ăn đặc sản ở TBN. Anh đề nghị chủ nhà hàng đem món ăn ngon nhất ở đây ra .Chủ nhà hàng chỉ vào món Ngầu bín rất to đang bầy trên dĩa và nói "đây là món ngon nhất ở đây, nhưng muốn ăn phải đặt trước 1 tuần". Anh ta đồng ư đặt trước. Một tuần sau anh ta trở lại để ăn món ăn,nhưng chủ nhà hàng lại đưa cho anh ta 1 dĩa nhỏ xíu. Anh ta thắc mắc và trách mắng chủ nhà hàng không chịu giử uy tín.

Chủ nhà hàng giải thích rằng: "Chúng tôi luôn luôn giữ uy tín,tuần trước là con ḅ tốt bị chết, nhưng hôm nay là do người đấu ḅ bị chết".


Liêu Hoàn Vũ su+u tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Ngầu Bín - Liêu Hoàn Vũ Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®