· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Hột Nào? - Bùi Thái Hoà

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:24 · Edited by: admin 
admin
Admin
Hột Nào?Người lính gác trước điện Buckingham Palace, England bị đem ra ṭa xử tội v́ đă vi phạm luật lệ của hoàng gia là bỏ chạy trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Quan ṭa phán rằng : "Anh có nh́n nhận tội của anh là bỏ chạy trong lúc phải đứng nghiêm là một trọng sẽ đem bị xử tử?"

Anh lính : " Thưa quan ṭa tôi nhận tội v́ tôi biết đây là một hành động làm mất thể diện của quân đội hoàng gia"

Quan ṭa : "Anh c̣n lời ǵ để giải thích hành động của anh không?"

Anh lính : "Thưa quan ṭa, tôi xin được phép nói vài lời để giải thích hành động của tôi. Số là như vầy, khi tôi đứng gác có một cặp sóc đang đùa ở gốc cây gần đấy. Rồi th́ 2 con sóc nầy ḅ lại dưới chân của tôi. Tôi vẫn đứng yên, vài phút sau chúng nó leo lên đầu của tôi và chui vào trong nón của tôi. Tôi nghe một con nói với bạn của nó là 'nơi đây rất ấm cúng chúng ta có thể làm tổ được' "

Quan ṭa : " Chỉ có thế là anh bỏ chạy? "

Anh lính : " Thưa không ạ, tôi vẫn đứng yên. Một hồi sau, chúng nó ḅ xuống bụng của tôi rồi reo ḥ là 'nơi đây rất là tốt để cho chúng ta vui đùa'. Và chúng bắt đầu chạy nhảy tùm lum làm tôi nhột nhạt không chịu nổi "

Quan toà thấy thương t́nh : " Đó là nguyên nhân làm anh bỏ chạy? Tôi cũng thông cảm dùm nhưng luật là luật..."

Anh lính : " Dạ thưa không đâu, mặt dù khó chịu nhưng tôi vẫn đứng yên chịu đựng cho đến khi chúng nó ḅ xuống quần của tôi và tôi nghe chúng nó nói với nhau là 'hai hột dẻ nầy mầy muốn ăn hột nào trước? "


Bùi Thái Hoà su+u tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Hột Nào? - Bùi Thái Hoà Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®