· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Mười Thương thứ nhất - Bi Thi Ho

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:34 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Mười Thương thứ nhấtMột thương tc rối rể tre
Hai thương tnh nết ba le v cng
Ba thương vừa ngo vừa khng
Bốn thương đ mập lại ln rất xinh
Năm thương hai m em phnh
Su thương răng sn đa tnh lm sao
Bảy thương h tựa bn co
Tm thương đi mắt giận nhau cả ngy
Chn thương l ở bn tay
na nẩn như quy chuối xim
Mười thương ăn ni m đềm
Mổi lần cất giọng xm giềng đều nghe.


Bi Thi Ho

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Mười Thương thứ nhất - Bi Thi Ho Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®