· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

L Số Đầu Năm

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:37 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
L Số Đầu NămNy cc bạn hy cng gh lại đy
Thử một quẻ mới biết được thầy hay
No tnh cảm, tương lai, v qu khứ
Thầy coi xong sẽ tường tận giải bi

Duyn lắm đấy, năm nay c bao tuổỉ
Cầm tinh g Dần, Hợi hay Mi, Thn
Trong nh mắt do dạt cả ma Xun
Như nở rộ trn nụ cười tươi mt

B thỏ thẻ "thưa thầy em tuổi Ngọ"
Tru ngoi đồng vốn l bạn cột cho
Em cũng biết rằng năm nay năm tuổi
Chắc rồi em sẽ sắp phải mắc eo !

L th vậy nhưng c diện đo hoa
Lại ngũ quan tươi sng chẳng cht t
uy đi mắt thong cht buồn le li
l điềm tnh cảm rất đậm đ

Thầy ni g em nghe sao chật lất
thầy coi, hăm bốn cn độc thn
Vậy đo hoa ở xa chẳng ở gần
Sao thầy bảo rằng thn ny sắp c

Nghĩ cng tức, cng thm bực vậy đ
Chẳng quen ai thầy lại đon đo hoa
Thầy mai mỉa để em thm xt xa ?
Khng, khng phải, thầy xem ra thnh thật
Vậy m sao thầy vẫn cứ đon trật?

Ấy đừng lo, tuổi Xun c trn trề
Sớm muộn g lại chẳng c người m
Theo quẻ bi năm nay thầy thấy r
Số đo hoa đi xa đ trở về

Thầy ni vậy để ve vuốt lng em?
Hay l thầy đon m riết rồi quen?
Em coi vậy chứ chưa tin đu nh
Thầy cứ đon tiếp để rồi em xem

Phải tin chứ, c ơi thầy hnh nghề
bao năm đon quẻ giải lng m
Trăm l số thầy coi đều trng phc
Nếu đon sai thầy xin sẽ bỏ nghề

Chỉ vi bữa l c tin ngay đấy
Số đo hoa đ bừng dậy c ơi
Cứ lm theo ci quẻ bi của thầy
Th lc đ c tha hồ chọn lựa
Nhớ nghe c chắc chỉ chừng vi bữa
Sẽ c người mở tung cnh cửa lng
V chắc chắn đ l người c mong
Rồi c sẽ biết thầy khng đon trật

Ba thng sau

i giời ơi, thầy sao lại lắm nghề
No bi ton, no thm cả nghề .... d
Mặt trai đ thầy theo hoi chẳng bỏ
Lm người ta bực qu phải đnh m.


Liu Hon Vũ sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / L Số Đầu Năm Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®