· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Hăng Tôi Hăng Nàng - Vơ Doăn Nam

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:41 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Hăng Tôi Hăng NàngHăng tôi với lại hăng nàng
Cách nhau chỉ một con đàng ... freeway
Hăng nàng tuy thật nhỏ ghê
Nhưng đi làm trễ mà về ... sớm hơn
Tối ngày nàng chỉ ... lơn tơn
Canh me .. sờ tót (stock) , lời hơn mọi người
Nàng làm việc rất là lười
Tới ngày lănh check nàng cười ... ha ha
Lương nàng hơn cả lương ta
Một tuần nàng chỉ làm ... ba bốn ngày
Hăng tôi th́ giống hăng ...cày
Làm việc sớm tối mặt mày như ma
Đi làm suốt cả ... weekend
Mà lương cũng chỉ ... same same lương nàng
Tôi đây toan tính kỹ càng
Quyết tâm ... nhăy hăng, nhờ nàng ...apply
Bốc phone tôi gọi nàng ngay
Nàng liền đồng ư : "chuyện này ... dễ thôi !!! "
Nàng c̣n nói nhỏ với tôi
Nàng ... power lắm nên tôi ... không bị đi`
Nàng hối tôi mau tức th́
Fax qua nàng gấp cái ...rề sum mê(resume)
Ḷng tôi cảm thấy ... phê phê
Chờ ngày được hăng nàng ... thuê là rồi !!!
Tôi mơ mộng rất xa xôi
Nàng sẽ ở cạnh bên tôi suốt ... tuần
Và tôi chẳng có ngại ngần
Rước nàng đến hăng, ăn lunch chung bàn
... ...
Tầm tầm trời đổ cơn mưa
C̣n hôm nay nữa vừa tṛn bốn hôm
Từ khi qua hăng nàng ... ḷm
Thân tôi uể oải, trông ṛm hơn xưa
Cũng tại tên xếp khó ưa
Nh́n tôi như muốn ... xé tưa tôi rồi
Việc làm một tháng vừa trôi
Nàng đưa tấm thiệp báo tôi ..." tin mừng "
Mặt tôi thấy nóng bừng bừng
Cầm tấm thiệp cưới nên ... mừng hay không (???)
nàng tin báo đi lấy chồng
Gục đầu nước mắt ... đôi ḍng tuôn ra
Chồng nàng đâu phải ai xa
Tên xếp cà chớn chứ là ai đâu !
Ngồi buồn chữi ... đổng một câu
"Đời sao bạc bẽo" tôi rầu héo hon
Trời ơi trời có thương con
Quay về hăng cũ có c̣n ... nhận không.


Vơ Doăn Nam sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Hăng Tôi Hăng Nàng - Vơ Doăn Nam Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®