· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Chàng Ơi … Xin Đừng - Liêu Hoàn Vũ

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:42 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Chàng Ơi … Xin ĐừngAnh ơi đă hẹn cùng nhau
Sông sâu cùng lội, bể dâu cùng chèo
Nay anh lại muốn sang đèo
Bỏ em trơ trọi , bọt bèo tấm thân
Xin nghe em nhỏ phân trần
Nếu anh tính chuyện gửi thân cửa chùa
Vài lời vàng ngọc em thưa
Nếu tu phải trọn kiếp thừa nghe anh
V́ khi lá đă ĺa cành
Đừng mong chắp lại duyên lành ngày nao
Em xin vẫy cả tay chào
Thuyền hoa lại bước, gấm đào khoác vai
Em không cam phận ăn mày
Chờ anh đắc đạo , đến ngày độ em
C̣n như ... chẳng có ai thèm
Em xin làm quỷ mon men phá chùa
Một ngày 2 buổi sáng trưa
Lúc anh tụng niệm, song thưa em chờ
Chờ anh cho đến bao giờ
Chuông thôi thánh thót, khánh mờ, mỏ tan
Kêu thêm bày nhỏ xếp hàng
Đứa cha, đứa chú cả đàn kêu la
Nếu anh c̣n chút ḷng ... tà
Tu đâu cũng vậy , tu nhà đi cưng
Kiếp này tơ đă se chung
Em van anh đấy, xin đừng đi tu.


Liêu Hoàn Vũ sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Chàng Ơi … Xin Đừng - Liêu Hoàn Vũ Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®