· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Riding Bicycle - Liêu Hoàn Vũ

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:45 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Riding BicycleCo' một ông cha qua một nước châu Phi nọ truyền đạo . Nhằm để giúp người dân nâng cao tŕnh độ Anh ngữ nên người cha đă dạy thêm cho những người bản xứ học tiếng Anh.

Để ca'ch dạy ḿnh hữu hiệu hơn, ông Cha nầy dẫn nguyên bộ lạc ra ngoài học. Khi ông ta thấy con sư tữ đi trong rừng. Ông ta liền no'i "The Lion is walking in the forest". Đi một đoạn đường th́ ông ta nh́n lên trời và nói "The cloud fly in the sky ". Đi một đoạn đường nữa, khi đi ngang bụi rậm th́ ông ta nghe tiếng ǵ sột soạt trong bui rậm, v́ nỗi ti'nh hiếu kỳ, ông ta vào xem thử coi co' chuyện ǵ. ông vào xem, và đi ra đỏ mặt và không no'i gi`. V́ cũng co' ti'nh hiếu kỳ giống như ông cha, nên người tù trưỡng của bộ lạc mới hỏi ông cha ca'i ǵ ở trong do' ? Ông cha v́ ngại nên không da'm nói sự thật chỉ nói là :" The Man rides bicycle". Ông tù trưỡng ngạc nhiên ! Tại sao trong bụi rậm mà có người chạy xe đạp . V́ qua' ṭ ṃ nên anh ta chui vào coi thữ. Chừng một phút sau th́ nghe tiếng súng nổ trong bụi rậm. Và sau đó ông tù trưỡng trở ra với vẽ mặt giận dữ. Ông cha thật ngạc nhiên và hỏi rằng tại sao con làm vậy .Người tù trưỡng trong khi c̣n tức giận đă trả lời rằng : "He is ... riding ... my ... bicycle"!!!!.


Liêu Hoàn Vũ sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Riding Bicycle - Liêu Hoàn Vũ Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®