· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Tính Chất ... Vợ - LTT

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:54 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Tính Chất ... VợVợ, từ thiếu nữ hiền lành
Đến khi xuất giá trỡ thành ... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua v́ t́nh
Có quan th́ phải có binh
Nên ta làm ... lính hầu t́nh "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ ... chẳng bà con chi
Tại v́ hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm ... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không ... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn" ... làm huề
Khi Vợ đă ngỏ lời ... chê
Nên sửa đổi ... "data base" tức th́
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện ǵ
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong ḷng
Khi Vợ đă nói là ... "không !"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong t́m ḍ
Vợ mà nổi nóng giằng co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hàng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đă ngừng xe
Phải lo ... "chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ư "khai hàm tích phân"
Hể thấy mặt Vợ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số " nhưng cần làm thinh
Vợ ... input chữ "Shopping"
Th́ ... output phải áo xinh, váy đầm ...
Muốn Vợ đừng có ... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm ... "khai căn"
Nếu ... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
T́nh Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức ... "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ măi không già
Lưng ta chắc phải như là ... parabol
Tính chất Vợ th́ phải tuân
Kẻ làm ... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà ...
Quan gọi th́ ... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét ... lính sẽ bị đày khổ sai
Hể ai có cười chê bai
Đổ thừa ... thương Vợ chứ ai mà ... đần
Tính chất phải ... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm ... thua !!!


LTT

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Tính Chất ... Vợ - LTT Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®