· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Gia Tài Của Chồng - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:56 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Gia Tài Của ChồngMột ngàn năm nô lệ ông chồng
Một trăm năm ở đợ không công
Hai mươi năm cực khổ bận ḷng
Gia tài của chồng để lại cho ta
Gia tài của chồng là khối việc nhà

Một ngàn năm ta mệt v́ chồng
Một trăm năm t́nh sử long đong
Hai mươi năm việc cứ chất chồng
Ôi c̣n là ǵ, một đời ngu ngơ
Chỉ c̣n lại là một kiếp dại khờ

Chàng đ̣i ta phải nấu cơm ngon
Chàng đ̣i ta phải biết dạy con
Phải nấu cho thật ngon, và dạy con

Chàng chờ ta rửa chén chùi nhà
Chàng dặn ta làm vườn trông hoa
Trăm thứ trên đầu ta, ôi đầu ta!!!

Một ngàn năm cuộc đời làm vợ
Một trăm năm vỡ chuyện mộng mơ
Hai mươi năm như rất t́nh cờ
Ôi c̣n lại ǵ ngoài bộ xương không
Ôi c̣n lại ǵ một kiếp má hồng

Đời làm vợ ôi thiệt không ngờ
Đời làm vợ ôi thôi đừng mơ
Con con ơi đừng có đại khờ
Hăy làm người nh́n, t́nh tựa rong rêu
Hăy làm người nh́n, t́nh rất bọt bèo

Dạy cho con biết tánh dàn ông
Dạy cho con biết tránh cùm gông
Con nhớ ghi lời ta, ai (mà) thờ bà
(Con nhớ ghi lời ta, đời an hoà)


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Gia Tài Của Chồng - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®