· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Nhất Bn Trọng, Nhất Bn Khinh - Liu Hon Vũ

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:06 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Nhất Bn Trọng, Nhất Bn KhinhMột anh thợ mộc hay chữ vo lm cho nh một ng quan hưu tr. ng quan thấy anh ta lanh lợi, ni năng hoạt bt, mới hỏi:
- Trước kia anh c học hnh được chữ g khng?
Anh ta trả lời: - Bẩm c ạ!
ng quan liền chỉ con ngựa bạch qu của mnh đang đứng ăn ở gc sn, bảo:
- Anh thử lm bi thơ vịnh con ngựa xem, hay th ta sẽ thưởng.
Anh thợ mộc ứng khẩu đọc:
- Bạch m mao như tuyết (Ngựa trắng lng như tuyết)
- Tứ tc cương như thiết (Bốn chn cứng như sắt)
- Tướng cng kỵ bạch m (Ngi cưỡi ngựa trắng)
- Bạch m tẩu như phi (Ngựa trắng chạy như bay)

Quan gật g khen hay, rồi thưởng cho một thng thc, một quan tiền.
Anh thợ ra về, gnh bn thng thc, bn đồ lề, thất bn nặng bn nhẹ, liền ni chữ: "Nhất bn trọng, nhất bn khinh". Quan nghe ni liền cho thm một thng thc nữa để gnh cho cn.
Anh ta về nh kể lại cu chuyện cho mọi người nghe. C anh hng xm, dốt đặc cn mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thc như thế, nổi tnh tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bi thơ v cu ni chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đi quang gnh v một t dụng cụ vo dinh quan xin việc.

Quan cũng hỏi như lần trước v anh ny h hửng đp mnh l học tr. Quan nhn ra sn, thất b cụ qut sn bn bảo anh ta lm thơ vịnh b cụ.
Anh ny đ hơi lng tng, v chỉ thuộc mỗi bi thơ vịnh con ngựa, by giờ biết vịnh b ụ thế no? Nhưng đ trt th phải trt cũng ứng khẩu đọc:
B cụ mao như tuyết...
Quan gật đầu: - ừ, được đấy!
Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp:
Tứ tc cương như thiết.
Quan cau my: - hơi p, nhưng cũng tạm được, ngm tiếp đi!
Mừng qu, anh ny đọc một mạch:
Tướng cng kỵ b cụ,
B cụ tẩu như phi.

Quan nghe xong giận qu, qut người nh nọc ra đnh cho ba mươi roi vo mng. ứng dậy anh ta vừa xoa vừa ni: "Nhất bn trọng, nhất bn khinh". Quan nghe ni liền bảo đnh thm ba mươi roi nữa v lưng cho cn.


Liu Hon Vũ sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Nhất Bn Trọng, Nhất Bn Khinh - Liu Hon Vũ Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®