· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Mười Thương - LM Trần Đức

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:08 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Mười ThươngMột thương đôi má của nàng
Xoa toàn mỹ phẩm ăn tàn tháng lương
Hai thương giọng ngọt như đường
Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi
Ba thương th́ đỏ cái môi
Anh không chạm được sợ Trôi son nàng
Bốn thương mười ngón thiên đàng
Móng nàng lạ Lắm lúc vàng lúc xanh
Năm thương đôi mắt long lanh
Liếc t́nh, cọp cũng biến thành nai tơ
Sáu thương cái nết ngây thơ
Quen nàng một tháng anh khờ ba năm
Bảy thương cái mặt chằm dằm
Đ̣i mua một cái áo đầm mơ'i vui
Tám thương mái tóc buông xuôi
Làm anh điêu đư'ng bởi mùi dầu thơm
Chín thương nàng biết nấu cơm
Ba năm một món, anh ṛm như ma
Mười thương tính chẳng xa hoa!!!
Ṿng vàng hổng thích, hột xoàn th́ mê!!!
Đời trai sao qúa ê chề
Thương xong mười cái anh tê tái ḷng...


LM Trần Đức sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Mười Thương - LM Trần Đức Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®