· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Định Nghĩa Chồng - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:10 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Định Nghĩa ChồngChồng là Bố các con ta
Gọi là Ông Xă hoặc là phu-quân
C̣n thêm ông chủ già gân
Vợ tôi chồng Chúa nhân gian gọi là
Chồng là một điện toán gia
Là ông chủ bự trên nhà không gian
E-mail địa chỉ thả giàn
Mật tin mă số ngàn ngàn khó theo
Nếu mà xem trộm i-meo
Chồng th́ dạy bảo thằng nào chơi anh
Đoán xem thủ bút phải anh?
Chắc thằng chơi khốn cho anh tàn đời
Beeper bên túi liên hồi
Cell phone mấy số chỉ trời biết thôi!
Chồng là bác học thiên tài
Chuyên-khoa láo lếu nghe hay thần sầu
Vợ mà tra hỏi đi đâu
Bụng chàng một mớ ca dao trả bài
"Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với vợ ...biết ngày nào khôn"
Chồng là trái thị có lông
Lưỡi câu có móc, xương rồng có gai
Là tay kịch-sĩ đại tài
Diễn viên thượng thặng, cây hài lừng danh
Là người hoạ sĩ vẽ tranh
Biến đen thành trắng, hóa xanh thành vàng
Eo ơi, em bái phục chàng
Nâng khăn sửa túi đầu hàng con tim
Suốt ngày đọc báo nghe tin
Lên in-trật-nết đủ tin ... vịt tiềm (in-trật-nết = internet)
Cái ǵ bất-lợi th́ im
Cái ǵ có lợi ... ầm ầm la lên
Rằng là ở xứ ... (quên tên !)
Năm thê bảy thiếp là quyền tự nhiên
Cứ khen Ông Tổng thổi kèn
C̣n tin bất lợi th́ đem chôn ch́m
Chẳng rằng... câu chuyện cắt chim
Ai mà chẳng biết ... chàng im không bàn
Ăn gian nói dối ai bằng
Về khuya đi sớm ... bảo làm job thêm
Ở đây vợ cũng đi mần
Cuối tuần check vợ vô ngân-khố chàng
Kể ra chồng rất khôn ngoan
Vợ con tính toán kỹ càng chi-li
Cho gái th́ chẳng tiếc chi
Ông trời có hỏi .... cười kh́ nhe răng
Đánh bạc th́ luôn luôn ăn
Mười lần như một ăn luôn cả mười
Muốn mua cho vợ nụ cười
Cơm no áo ấm th́ đời chàng lên
Chồng là mă thượng ga-lăng
Khéo khen nịnh vợ pḥng thân .. dưỡng già
Quanh quanh cái việc trong nhà
Vợ là liên-tư chồng là chủ gia
Chồng là 1 chính trị gia
Đến mùa bầu "cử" ba hoa chích choè
Vợ càm ràm ...cũng ráng nghe
Đến khi qua "cử" nằm phè ngủ say
Chồng là đại cát phong lưu
Là mèo ăn vụng là cừu nai tơ
Là con cá sấu dại khờ
Lỡ tay đụng phải ...xác xơ mặt mày
Chồng là thi-khỉ đại tài
Ngày sinh-nhật vơ một bài thơ dâng
Thơ anh... là quả tim vàng
Quí hơn mấy kư hột xoàn ... cưng ơi !
Làm thơ tán vợ lên mây
Lên cao té xuống chẳng hay lúc nào
Tỉnh ra th́ sự đă rồi
Có khi con rớt con rơi không chừng ....
Đi đâu khó biết khó lường
Rằng là đi họp ... dọc đường hư xe
Khi nào vợ ốm nằm nhà
Ra tay nấu nướng : món gà rút xương
Ga-lăng đưa đến tận giường
Chao ơi thấy thật dễ thương vô bờ
Con đói th́ có Đô-Nô (McDonald)
Có tô ḿ gói, pizza order ...
Khi xưa tán vợ ... ngu ngơ
Cái ǵ cũng hứa cũng nghe một ḷng....
Ba ngày Định Vợ là xong
Ba năm chưa chắc Định Chồng xong chưa ?
Định Chồng định mấỵ cho vừa
Mấy kho chữ nghĩa cũng chưa xong cà
Nhưng mà đâu dám nói ra
Nói ra chúng bạn chê ta ngu đần
Nghe bà định nghĩa ông chồng
Th́ em cũng muốn đồng ḷng theo ngay
Lỡ ai mách lại chồng hay
Eo ơi em sợ bạt tai không chừng
911 ....bấm ngập ngừng
Ông C̣ có đến em run ...bật bần
Thưa C̣ .... em vẫn b́nh an
Tay bấm lộn số chứ thân này vẫn fine
Nếu mà chồng ở trong Jail
Đêm ôm gối chiếc..... sợ mèo, sợ ma ....


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Định Nghĩa Chồng - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®