· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Nếu Biết Rằng Em Đ Lấy Chồng - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:11 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Nếu Biết Rằng Em Đ Lấy ChồngBắc Kỳ style
Nếu biết rằng em đ lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đm đng
Mẹ bố tin sư nguyn ging họ
Ngựa chứng! Sao my dm bỏ ng

Ba Tu Style
Nếu piết rằng lị đ c chồng
Ngộ về ngộ pn nốt Hồng Kng
Mang tiền ngộ đổ vo chợ Lớn
Lời vốn đầu tự..Ngộ mt lng

Trung Kỳ Style
Nếu bit rằng O nợ c chồng...
Tui về ni Ngự nhảy xuộng sng...
Sng su nước lạnh tui lại khớp
Tựtử mần răng cũng chẳng xong

Nam Kỳ style
Nếu biết rằng em đ lấy chồng
Mn ơi! Em ch tui nh nng
Ruộng nương, nổi nng tui đốt hết
Khng gạo cho em đi rt lng

Việt kiều style
Nếu biết rằng em đ c chồng
Anh về bn bển thế l xong
Trăm c ngồi đ cho anh lựa
Cũng cỡ như em "but" rẻ rề

"Dn học trường Php" style
Nếu biết rằng toi đ ly chồng
Cava moi cũng tỉnh như khng
Bạn gi secours moi cả đống
Buồn chi cho khổ n'est ce pas ?

"Việt Nam Teenagers bn Mỹ" style (ni khng rnh tiếng Việt)
If I know you just lấy chồng
Ill just hang out with my friends
Wish you luck with what's-his-face
Find me new girl no problem!

Bi Chu Pht diệm style
Nếu biết rằng em đ c chồng
Tim anh nở not như nợn nng
Nng thng n nết nằm na niệt
Nu nu nại ngứa mấy sợi nng

Bi-Chu, Pht diệm" accent
Nu nắm mới biết em nấy chồng
Anh về nạnh nẽo một phng khng
Nưu nuyến chỉ nm thm đau-khổ
No nắng chi cho thm n-nng!

Chế-Linh style
Thi rồi en đ bước sang sng
Bỏ anh li đ mnh đơn khng
i đường đi ng nay từ biệt
En về nh khch, anh xuống ...sng!!!

Ty Bồi style
Toa đi lấy autre saucisson
A quoi bon ở lại lm con
Moa đi chạy theo autres jupons
ầm mập T Vu cũng kh bon!

Miền Nam: Sau "Giải Phng" version
Nếu biết ngy mai c lấy chồng
Ti cho n cải tạo mục gng
Gia đnh n đi kinh tế mới
Lm thế th ti mới hả lng

Chẳng những ngy mai em lấy chồng,
M em cũng chẳng lấy đn ng.
Phen ny em quyết theo một giới,
ể thử xem ai tức cnh hong.


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Nếu Biết Rằng Em Đ Lấy Chồng - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®