· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Yesterday - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:19 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
YesterdayYesterday ...
Alan Greenspan seemed so far away
Now the margin calls are here to stay
Oh I believe in Yesterday

Suddenly ...
I've got half the stocks I used to
have
I lay bloodied in the aftermath
Oh I believe in Yesterday

Why they took the fall,
I don't know, I couldn't say
I bought something wrong
Now I long for Yesterday

Yesterday,
All my riches seemed not far away
Now I'm glad to have a place to stay
Oh I believe in Yesterday.


Nasdaq Down

Con qu lạy cha trn trời
Sao cho Nas-daq c lời năm nay
Stocks con tan r giống my
Lời đ bn đứt, lổ th cn đy
Dot.com khng cnh lại bay
Con ngồi ngậm đắng nuốt cay từng giờ
Thắt lưng buộc bụng ngồi chờ
Diamond hứa vợ no ngờ biến đu
Bim-Mo con ngắm từ lu
Giờ đy con chỉ dm cầu hon-da
Ngy đm chạy gạo cho ra
Lương khng sao đủ vợ nh tiu vun
Tiền nh nghỉ tơ'i l run
Tiền gas lại cứ n n gia tăng
Ra đường gặp phải gi xăng
Về nh lại thấy bills thằng visa
Nợ nần khng c lối ra
Con qu xin cha bung tha chuyến ny
Cầu trời lạy cha nương tay
Ban cho Nas-daq trn đầy như xưa
Con đy xin hứa sẽ chừa
Trnh xa Market, Bonds mua đủ xị

"By giờ stock: Down! Down! Down!
Anh calling sick muốn nằm cho: Bills
By giờ chắc nợ hơi nhiều
Nợ em vai nửa đủ điu đứng đời"


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Yesterday - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®