· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Tới Tuổi - Miên Du

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:23 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Tới TuổiĐịnh tới hỏi cô có lấy tôi
Lại nghe cô nói, tiếng cô cười
Cô chê tôi xấu nên từ chối
Khiến trái tim hờn, cứ bảo thôi!

Hôm nay bà lái t́m thêm mối
Cô Mít Non xinh, cũng chịu chơi
Cao ráo đẹp người, hơi phá phách
Tuổi vừa mới chín chửa t́m nơi!

Tôi vội trầu cau tới ngỏ nàng
Nhà nàng leo tới chín bậc thang
Thân già gối mỏi, chân run rẩy
Cũng ráng lần ṃ chẳng dám than

Lâm râm cầu khẩn có thương tôi
Đây rươụ này trầu, hăy nhận tôi
Cô chẳng thèm nh́n, đưa mắt nguưt
" về soi gương lại , hẳn t́m tôi"..

Bà lái lại khèo mối thứ ba
Quỳnh Hương nhan sắc khá mặn mà
Thân gầy , vóc liễu, cười duyên dáng
Có lẽ t́nh yêu sẽ đậm đạ

Mới thấy mặt tôi nàng chạy te
"Chời ơi mụn mặt CÓC xanh khè!
Tôi đành quay gót, thôi không hỏi
Tới tuổi chầu trời, thôi hổng ke (care).


Miên Du

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Tới Tuổi - Miên Du Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®