· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Văn Hoá & Phong Tục MacDinhChiReunion.net / Văn Hoá & Phong Tục /

Từ ngữ " Gốc ".. bàn cho vui ..Trần Đức (MĐC-75) s

 #1 · Posted: 20 Mar 2012 23:02 · Edited by: quachxuanson 
quachxuanson
Moderator
Từ ngữ " Gốc ".. bàn cho vui ..Đúng hay sai (?), ..., đọc cho vui.

Thời cổ nước Anh, dân chúng không được quyền có sex mà không có sự đồng ư của nhà Vua.
Khi vợ chồng muốn có con, họ phải khẩn khoản xin phép đức Vua,
và họ được cấp cho một tấm bảng để treo ngoài cửa khi họ đang có quan hệ t́nh dục.
Tấm bảng đề rằng..
“ Fornication Under Consent of the King” (F.U.C.K.).
("Thông dâm dưới sự đồng ư của nhà Vua")
Đấy là nguồn gốc của chữ này.

----------------------------------

Khi những người Anh đầu tiên đến Úc Châu,
họ nhận thấy một loài thú có thể nhảy rất cao và rất xa.
Họ gặp các thổ dân bằng cách diễn tả và ra dấu cố hỏi cho bằng được
về con thú này.
Thổ dân trả lời là “Kan Ghu Ru”.
Thế là người Anh lấy chữ này đặt tên cho con thú là kangaroo.
Câu mà thổ dân muốn nói chỉ có nghĩa là “tụi tui hổng có hiểu ông”, “Kan Ghu Ru”.

----------------------------------------

Trải qua những cuộc chiến trong lịch sử, khi đoàn quân trở về không có sự tổn thất nào,
một bảng viết cho mọi người cùng xem, được đọc là ‘0 Killed’ ('0 ai chết').
Từ đó chúng ta có từ ngữ O.K., có nghĩa là mọi vật đều tốt.

(Trucle chuyển dịch)
Trần Đức MĐC 75 sưu tầm

Văn Hoá & Phong Tục MacDinhChiReunion.net / Văn Hoá & Phong Tục / Từ ngữ " Gốc ".. bàn cho vui ..Trần Đức (MĐC-75) s Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®