· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo /

Sống Tới Tuổi Này Nay Mới Hiểu Ra ...Trần Văn Giang sưu tầm

 #1 · Posted: 17 Mar 2017 04:15 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Sống Tới Tuổi Này Nay Mới Hiểu Ra
Lâu dần mới chợt hiểu ra:

· Thời gian của người đeo đồng hồ mấy trị giá chục ngàn đô-la, với đồng hồ năm mười đô-la đều như nhau.

· Ở căn nhà chục triệu đô-la hay ở căn “apartment” ổ chuột th́ nỗi cô đơn chỉ có cùng tên gọi.

· Ngồi ghế “first class” hay “economic” trên máy bay đến khi máy bay mất tích (như Malaysia Airline - Flight MH370) th́ cũng không có đường về.

Hiểu ra được điều này, biết hài ḷng về cuộc sống th́ sẽ b́nh yên qua khỏi cả thôi.

Chuyện quan trọng là bạn đang sống với ai? Ai sẽ là sẽ là người "dù cho mưa xin (vẫn) đưa bạn đến cuối cuộc đời?" mới là điều quư giá nhất... phải không nhỉ...!!!
Trần Văn Giang (st)


Trần Văn Giang

Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo / Sống Tới Tuổi Này Nay Mới Hiểu Ra ...Trần Văn Giang sưu tầm Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®