· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo /

Robot Khổng Lồ Thi Công Hầm Ngầm Như Thế Nào - Phước Nguyễn

 #1 · Posted: 6 Apr 2017 00:37 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Robot Khổng Lồ Thi Công Hầm Ngầm Như Thế NàoRobot Nhật Bản khổng lổ đào hầm lát bê tông dưới ḷng đất cho Metro tại Sài G̣n

Robot đào ngầm TBM của Nhật đang thi công đoạn hầm metro từ nhà ga Ba Son đến ga Nhà hát thành phố Saigon.
Công nghệ đào hầm hiện nay thường đ̣i hỏi tổ hợp gồm máy khoan, hệ thống lát bê tông đúc sẵn, động cơ đẩy và tàu tiếp vận, bảo đảm hoạt động đào hầm liên tục.

http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/robot-khong-lo-thi-cong-ham-ngam-nhu-the-nao-3120589-l.html?ref=yfpPhước Nguyễn

Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo / Robot Khổng Lồ Thi Công Hầm Ngầm Như Thế Nào - Phước Nguyễn Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®