· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo /

Tiếng Việt - Trần Văn Giang sưu tầm

 #1 · Posted: 10 Jun 2017 01:25 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Tiếng Việt
(được chú thích trong sổ tay của một du khách Mỹ đánh rơi trên băi biển Việt Nam)


- Ăn đi: Không có nghĩa là vừa ăn vừa đi mà chỉ nhắc nhở ai đó
đừng rụt rè, cứ tự nhiên mà ăn.

- Ăn mặc: Không có ăn chi cả mà chỉ có mặc không thôi.

- Ăn nói: Cũng không ăn chi cả mà chỉ nói không thôi.

- Buồn cười: Không có buồn ǵ cả mà chỉ có cười thôi.

- Cà lăm, Cà nhắc, Cà chớn, Cà khịa, Cà rịch, Cà tang: Không phải những loại Cà để ăn,mà những tật không hay của người ta.

- Đánh Giày: Không phải là “phang,” đánh, đập, đá vào Giày mà là "o bế,” làm đẹp cho Giày bóng đẹp hơn.

- Đánh Răng: Không phải là Đánh, Đập cho Răng đau, mà dùng bàn chải và kem làm cho sạch răng.

- Đi Cầu: Là đi vô “toilet” chứ không phải lái xe hay chạy qua cầu đâu.

- Hai Vợ Chồng: Không có nghĩa là 2 Vợ 1 Chồng mà chỉ có 1 Vợ 1 Chồng thôi.

- Hai Ông Bà: Không có nghĩa là 2 Ông 1 Bà, mà chỉ có 1 Ông 1 Bà.

- Làm thinh: Không có làm việc ǵ cả mà chỉ yên lặng, không nói năng chi hết.

- Làm biếng: Cũng không có làm chi hết mà chỉ… chơi.

- La cà: Không la rầy ai cả mà rề rà (?) ghé chỗ này chỗ kia.

- Làm răng (mần răng): Làm thế nào chứ không phải đi chữa Răng đau đâu.

- Ngâm thơ: Không phải là đem lá thơ ngâm vô nước, mà là đọc... kéo từng chữ cho dài ra,cho người ta nghe hay hay.

- Nhà tôi: Không phải là cái nhà để ở mà là “Người bạn đời” hay “Một nửa kia” của ḿnh.

- Nhà thơ, Nhà văn, Nhà báo: Không có nghĩa là nhà để chứa những bài thơ, bài văn hay báo chí, mà là chỉ người làm thơ, viết văn, viết báo...

- Ông Sui: Là Ba Mẹ ḿnh gọi Ba của vợ ḿnh, chứ không có nghĩa là "Mr. Unlucky" đâu hà.

- Tục ngữ: Không phải là những lời thô tục, mà là những lời dạy dỗ quư báu trong dân gian.

Trần Văn Giang sưu tầm

Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo / Tiếng Việt - Trần Văn Giang sưu tầm Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®