· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo /

Theo Sự Biến Đổi của Thời Gian, Cách Gọi "Vợ" Cũng Được Biến Đổi - Phước Nguyễn sưu tầm

 #1 · Posted: 12 Aug 2017 04:37 
kimminh
Moderator
Theo Sự Biến Đổi của Thời Gian, Cách Gọi "Vợ" Cũng Được Biến Đổi- Bố ơi, ngày xưa người ta gọi vợ là ǵ hả bố?
- Ngày xưa thời các cụ gọi vợ là NƯƠNG TỬ.
- Thế c̣n thời ông bà nhà ḿnh?
- Thời ông bà th́ gọi vợ... là THÊ TỬ.
- Vậy c̣n thời bây giờ?
- Thời của bố bây giờ người ta gọi vợ là… SƯ TỬ.
- Ối, thế không biết tương lai người ta gọi vợ là ǵ bố nhỉ?
- Tương lai thời các con, chúng con sẽ gọi vợ là… BOM NGUYÊN TỬ con à!
Bà vợ trong pḥng nghe được chuyện, chạy ào ra nổi cơn tam bành thét:

- Giờ th́ cho bố con mày… NHỪ TỬ!
Trong cơn nguy khốn, cả hai bố con cuống cuồng thốt lên lời kinh:

- Xin cứu chúng con trong giờ LÂM TỬ... Amen.Phước Nguyễn sưu tầm

Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo / Theo Sự Biến Đổi của Thời Gian, Cách Gọi "Vợ" Cũng Được Biến Đổi - Phước Nguyễn sưu tầm Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®