· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo /

Dù Cho Con Có Không Buông Bỏ..... - Phước Nguyễn sưu tầm

 #1 · Posted: 23 Aug 2017 14:21 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Dù Cho Con Có Không Buông Bỏ, Mọi Sự Cũng Bỏ Con Mà ĐiCứ phải đọc những câu này hoài thực cũng chán đời. Nhưng cũng chia sẻ để an ủi nhau vậy !

Dù cho con có không buông bỏ, mọi sự cũng bỏ con mà đi.

Con không thấy sao, trên thân thể con những
bộ phận khác nhau đang dần dần suy thoái đi.
Tóc con ngày nào c̣n đen nhánh và dầy, nay đă
rụng đi. Nó đang bỏ con đi đó.

Mắt con khi xưa sáng và mạnh mẽ, bây giờ
mờ yếu đi. Khi những bộ phận đă kiệt lực
rồi, chúng sẽ rời bỏ đi; đây không phải là
nhà của chúng.

Khi con c̣n là một đứa trẻ, răng con chắc
và khỏe; giờ đây chúng lung lay; có thể con c̣n
có răng giả nữa.

Mắt, tai, mũi, lưỡi-- tất cả mọi thứ
đều sẵn sàng ra đi bởi v́ đây không phải là
nhà của chúng.

Con không thể xem thân ngũ uẩn này như
nhà của con măi măi được, con chỉ có thể ở
trong đó một thời gian ngắn và rồi lại ra
đi.

Cũng giống như một người ở thuê đang
cố canh giữ ngôi nhà bé nhỏ của ḿnh với con
mắt đang mờ yếu dần.

Răng hắn không c̣n tốt nữa, tai hắn cũng
lăng đi, thân hắn không c̣n mạnh khỏe, và mọi
hứ đang xa rời đi dần.

Vậy con không cần phải lo lắng ǵ hết bởi v́
đây không phải là nhà thật của con, đây chỉ
là chỗ trú ẩn tạm thời.
Đă nhập vào thế giới này
con phải quán tưởng đến bản chất của nó.
Tất cả những ǵ đang hiện hữu đây rồi sẽ
không c̣n nữa.

Nh́n thân thể của con xem.
Có cái ǵ là c̣n được h́nh dạng xa xưa của
nó không?
Da con có mịn như ngày nào,
tóc con có xanh như thời ấy không?

Không có ǵ c̣n nguyên như
cũ cả. Nhưng bản chất của mọi sự là phải
như vậy.

Khi đă đến lúc chung cuộc,
những duyên hợp phải tan ră đi.

Ta không thể nào tin cậy
vào thế giới này được-- đó chỉ là một ṿng
xoay vô tận của những xao động và phiền năo,
của lạc thú và niềm đau. An lạc không có
ở nơi đây.

Khi chúng ta không có ngôi nhà đích thực, chúng ta
là những lữ khách lang thang không mục đích, nay
đây mai đó, dừng chân một nơi được ít lâu
rồi lại ra đi. Khi ta c̣n chưa trở về nhà thực
sự của ḿnh, chúng ta sẽ c̣n cảm thấy bất an
dù ta có đang làm ǵ chăng nữa, cũng như một người rời bỏ
quê hương làng xóm để tha phương cầu thực.
Chỉ khi nào hắn ta trở về lại nhà rồi
mới có thể thảnh thơi và yên tâm
được.

Trên thế giới này không đâu là có sự an b́nh
thực sự. Người nghèo không được yên
ổn, kẻ giầu sang cũng vậy. Người lớn không
thấy an lạc, trẻ con cũng không an tâm, người
ít học không thấy sung
sướng, người học nhiều cũng vậy. Không có
sự an lạc ở đâu cả. Và đó là bản chất
của thế giới này.

Người không có tiền của đau khổ, nhưng người
nhiều tiền cũng vậy. Trẻ con, người lớn,
người già, tất cả đều đau khổ.

Cái khổ của tuổi già, cái
khổ của tuổi trẻ, cái khổ của sự giầu sang,
và cái khổ của sự nghèo khó -- nơi đâu cũng
chỉ có sự đau khổ.

Khi con quán sát mọi vật như vậy, con sẽ thấy
được sự vô thường (anitya) và
phiền năo (duhkha).

Và trong sự vô thường và
phiền năo, không có một thực thể nào trong mọi
vật (vô ngă, anatman).

Cái thân của con đang nằm đây đau yếu và cái
tâm đang biết đến sự đau yếu đó của con
đều gọi là pháp (dharma).

Những ǵ không h́nh tướng
như tư tưởng, cảm thọ, được gọi là
namadharma.
Cái thân đang đau yếu bệnh
hoạn được gọi là
rupadharma.
Cái vật chất là pháp và
cái không vật chất cũng là pháp.

Như vậy chúng ta sống với
pháp, sống trong pháp, và chính chúng ta là pháp.

Thật sự ra không có một
bản thể nào ở đâu cả, mà chỉ có những pháp
liên tục khởi lên rồi diệt đi, v́ bản chất
chúng là như vậy.
Trong mỗi giây mỗi phút,
chúng ta đều đang trải qua sự sanh và tử của
ḿnh.

Mọi sự đều phải là như
vậy.

Lưu Ly


Phước Nguyễn sưu tầm

Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo / Dù Cho Con Có Không Buông Bỏ..... - Phước Nguyễn sưu tầm Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®