· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo /

Ư Nghĩa Dấu Ấn Dưới Tượng Đài Vua Quang Trung - Trần Văn Giang

 #1 · Posted: 13 Sep 2017 21:22 
kimminh
Moderator
[bƯ Nghĩa Dấu Ấn Dưới Tượng Đài Vua Quang Trung[/b]

Ư nghĩa Dấu Ấn Tượng Đài Vua Quang Trung - ở Little Saigon, Westminster California, USA.

Cuối tuần (9/9/2017) Một người bạn tôi đến thăm tượng đài vua Quang Trung trên đường Euclid, Thành phố Westminster California – USA, trong lúc tượng đài đang được sửa soạn ở gia đoạn chót trước khi khánh thành ngày mai (?)…

Anh bạn tôi chụp 2 tấm ảnh như dưới đây:

Và anh bạn đă có hỏi tôi một câu hỏi.

Câu hỏi:
Cái “Dấu ấn của Vua Quang Trung” (dưới chân tượng đài Vua Quang Trung ở Wesminster, California- USA) nghĩa là ǵ?

Thú thật, tôi mù tịt về chữ Hán (mặc dầu đă có đi học ở Đài Loan 1 năm - Năm 1974) và một ít chữ Tàu đă trả lại cho Tưởng Giới Thạch cả rồi…. Tôi bí quá đành hỏi Tiến sĩ Trần Văn Lương; và đây là lời giải nghĩa:

Trả lời (của TS Trần Văn Lương):

Đó là 4 chữ Sắc Mệnh Chi Bảo (敕命之寶).
Bảo (寶) hay tỉ (璽)là cái ấn của Vua. Theo Khang Hy Từ Điển th́ đời nhà Tần cái ấn của Vua gọi là Tỉ, đến nhà Đường th́ gọi là Bảo (Trong Tam Quốc Chí có nhắc đến cái Truyền Quốc Ngọc Tỉ mà Tôn Kiên t́m được). Nhưng ở Việt Nam ḿnh, nhà Nguyễn dùng cả hai chữ.

C̣n "sắc mệnh"(敕命), theo định nghĩa của Hán Ngữ Từ Điển của Tàu th́ có 2 nghĩa:

1. 命令。 多指天命或帝王的詔令。 (Mệnh lệnh, phần nhiều chỉ mệnh trời hay chiếu lệnh của đế vương.)
2.明 清 贈封六品以下官職的命令稱“敕命。” (Đời nhà Minh và Thanh, chiếu lệnh phong tặng chức vị cho quan lục phẩm trở xuống th́ gọi là sắc mệnh).
.
Nói chung th́ “Sắc Mệnh Chi Bảo” (敕命之寶). là cái ấn của Vua đóng vào các chiếu chỉ phong tặng chức tước cho các công thần hoặc hoàng thân quốc thích. Đây chỉ là một trong nhiều loại ấn của Vua dùng.
H́nh dấu ấn và một văn kiện có dấu ấn “Sắc Mệnh Chi Bảo” (敕命之寶) của vua Quang Trung.

Nhà Minh có 24 loại (đầu triều đại có 17 loại và đến đời Gia Tĩnh chế thêm 7 loại nữa) và nhà Thanh có 25. Theo Wikipedia th́ đầu nhà Nguyễn có 6 chiếc đúc dưới thời Gia Long và 14 chiếc dưới thời Minh Mạng. Các vị vua kế tiếp c̣n đúc thêm nhiều chiếc nữa.


TB: Dù ở tuổi nào, chúng ta vẫn không bao giờ hết những “Chuyện cần phải học hỏi…”

Vài hàng thô thiển; nếu nghe khô vô th́ xin bỏ qua dùm làm phước.

Thân mến,

Trần Văn Giang
MĐC Khóa 68
Trần Văn Giang

Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo / Ư Nghĩa Dấu Ấn Dưới Tượng Đài Vua Quang Trung - Trần Văn Giang Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®