· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo /

Cuộc Đời 20, 40, 10, 10 - Phước Nguyễn sưu tầm

 #1 · Posted: 12 Jan 2018 20:04 
kimminh
Moderator
Cuộc Đời 20, 40, 10, 10Ngày đầu tiên Thượng Đế tạo ra loài chó, Ngài bảo với nó : Hăy ngồi trước cửa nhà và sủa vào mặt bất cứ ai bước vào và bước ra. Ta sẽ cho ngươi 20 năm sống.

Chó nói : Những 20 năm làm cái công việc sủa chán ̣m đó sao, xin Người cho con 10 năm thôi, c̣n 10 năm con tặng lại cho Người.
Thượng Đế đồng ư.

Ngày thứ hai Ngài tạo ra loài khỉ, Ngài bảo: Hăy dùng tṛ khỉ của ngươi để mua vui, làm tṛ cười cho thiên hạ. Ta sẽ cho ngươi 20 năm sống.
Khỉ nhún vai: Làm tṛ hề đến 20 năm ư, xin thôi, con trả lại cho Người 10 năm, con chỉ nhận 10 năm sống là quá đủ.
Thượng Đế hài ḷng.

Ngày thứ ba Ngài tạo ra loài ḅ. Ngài bảo : Ngươi sẽ ra đồng cày với người nông dân, chịu đựng mưa nắng, sinh ra đàn bê, sữa của ngươi sẽ để nuôi bê và nuôi cả con người. Ta sẽ cho ngươi 60 năm sống.
Ḅ buồn bă: Cuộc sống khổ sở thế mà Người bắt con chịu đựng đến 60 năm ư, thôi con chỉ nhận 20 năm, c̣n lại 40 năm con tặng lại cho Người.

Ngày thứ tư Thương Đế tạo ra con người, Ngài bảo : Này, ngươi có quyền ăn, ngủ, chơi, yêu đương lập gia đ́nh và hưởng thụ. Ta cho ngươi 20 năm sống.

Con người gào lên: Hả, chỉ có 20 năm thôi sao. Thế này nhé, con sẽ nhận 20 năm của con, 40 năm của con ḅ, 10 năm của con khỉ và 10 năm của con chó. Vậy là 80 năm, Ngài đồng ư nhé !

Thượng Đế gật đầu độ lượng.

Đó là lư do tại sao con người chúng ta có:

20 năm đầu đời để ăn, ngủ, chơi, hưởng thụ cuộc sống.
Rồi 40 năm kế tiếp chúng ta vất vả cày cuốc như trâu ḅ không quản mưa nắng để nuôi nấng hầu hạ gia đ́nh.
Rồi 10 năm kế tiếp chúng ta bày ra những tṛ khỉ để mua vui cho lũ cháu chắt ngây ngô.
Và 10 năm cuối đời, chúng ta ngồi cḥ hó trước cửa nhà như chó.....Phước Nguyễn sưu tầm

Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo / Cuộc Đời 20, 40, 10, 10 - Phước Nguyễn sưu tầm Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®