· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Linh Tinh & Bin Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Bin Khảo /

Chc Mừng Năm Mới - Lư Khải Minh

 #1 · Posted: 16 Feb 2018 23:41 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Chc Mừng Năm MớiKnh chc qu thầy c cng anh chị em đồng mn MĐC lun được:

- An Khang Hạnh Phc !
- Vạn Sự Như

Trong năm Mậu Tuất.


Lư Khải Minh
MĐC k66 (1959-1966)

-----------------

Knh chc qu Thầy C, ACE v qu quyến , một năm mới dồi do sức khỏe , Bnh an v thịnh vượng
TVHien

Đ gửi từ iPhone của ti
www.bentrang-nhuocthu.com

------------------

Knh Chc Qu Thầy C, Qu Anh Chị, cng Thn Quyến v Bạn B Một Năm Mới Trn Đầy Niềm Vui, May Mắn, Thịnh Vượng, v Mọi Sự Như

kimminh, Kim Thoa v Gia Đnh

-----------------

Chc Mừng Xun Mậu Tuất 2018CUNG CHC TN XUN

CUNG thỉnh một năm mới
CHC Thọ đến nơi nơi
TN nin vui phơi phới
XUN hạnh phc khắp trời!

Min Du Đ LạtLư Khải Minh

Linh Tinh & Bin Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Bin Khảo / Chc Mừng Năm Mới - Lư Khải Minh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®