· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo /

Thói Thường - Phước Nguyễn sưu tầm

 #1 · Posted: 3 Apr 2018 03:59 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Thói ThườngVắng rồi, mới thấy ḷng đau
Lúc c̣n bên cạnh nh́n nhau hững hờ
Khuất rồi, quay quắt, thẩn thờ
Khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau.
Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau
Câu thương chưa nói, lời đau đă nhiều!
- Biệt rồi, mới biết là yêu
Hỏi thời gian có ngược chiều được chăng?
Xa rồi, mới thấy ăn năn
Chưa lời tha thứ ḷng băn khoăn hoài!
Giận rồi, mới hiểu ḿnh sai
Người đi thôi hết c̣n ai tự t́nh.
Mất rồi, mới biết đoái nh́n
C̣n đây chỉ một tấm h́nh lặng im.
- Hết rồi, nhịp đập trái tim
Mới hay một kiếp vô minh sống cùng
Đông rồi, tiếc những ngày Xuân
Thả mồi bắt bóng.. hư không cuối đời.

(Như Nhiên, Thích Tánh Huệ).


Hăy tỉnh ngộ... ráng giữ, nâng niu cái ḿnh đang có đừng để mất rồi mới ngậm ngùi tiếc nuối nhớ thương......

Có một đệ tử hỏi Phật rằng : “Ngài có thần thông và từ bi, v́ sao vẫn c̣n những kẻ chịu khổ vậy?
Phật rằng : “Tôi tuy có sức thần thông rất lớn ; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là :

Điều 1 :
- Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân th́ tự nhận quả, người khác không thể nhận thay.
Điều 2 :
- Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ th́ phải tự ḿnh tu, học.
Điều 3:
- Tột cùng của Diệu pháp không thể diễn tả được. Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ
không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.
Điều 4 :
- Không có duyên th́ không thể độ, người không có duyên th́ họ không bao giờ nghe
những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước,
Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.

Gọi Là..
- Gọi là bạn bè, là những người an ủi tinh thần của bạn;
- Gọi là tiểu nhân, là những kẻ làm trở ngại phẩm đức của bạn;
- Gọi là cố nhân, là những người tạo ra sự ưu tú của bạn;
- Gọi là quư nhân, là những người làm thay đổi vận mệnh của bạn;
- Gọi là Phật Thánh, là những người dẫn dắt bạn giác ngộ bản tính chân thật;
- Gọi là ma quỷ, là những ǵ sai khiến bạn bành trướng tự ngă của ḿnh.
- Gọi là đích thực an b́nh, chính là khi bạn biết Gọi Chính Ḿnh trở về trong cơi ḷng thanh tịnh, trong sáng độ lượng an nhiên.


Phước Nguyễn sưu tầm

Linh Tinh & Biên Khảo MacDinhChiReunion.net / Linh Tinh & Biên Khảo / Thói Thường - Phước Nguyễn sưu tầm Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®