· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Từ Em Rời Phố Chợ - Nhật Tn

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 09:01 
voquang
Moderator
Từ Em Rời Phố ChợTừ em rời phố chợ
C người phơi nỗi buồn
Gọi gi về hong nắng
Gọi bn thềm. Mưa tun

Di chừng em buổi ấy
L trơ cnh kh xương
Trời chắc buồn biết mấy
Im vắng. Một mi hương

Di theo ngy phố lạ
Lạ từ bữa em đi
C g trong ngọn gi
Rưng rức hồn. i khi

C g bn ngực tri
Khng r . M nhi lng
Chắc khi rời phố chợ
Em thả tnh thinh khng

Từ em rời phố chợ
Ma hạ qua ma thu
Ngy nối ngy qun thng
Rủ xuống đời m u.


Nhật Tn

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Từ Em Rời Phố Chợ - Nhật Tn Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®