· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Thu Đ Sang Ma - Nguyễn ức Cường

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 09:04 
voquang
Moderator
Thu Đ Sang MaThu đ sang ma, Hoa Cc ơi!
Mau về đy nu mộng buồn rơi .
Một mai Em c tn hương sắc
Ta vẫn cng Em một Kiếp người

Thu vẫn vng theo một mối sầu,
Vẫn trn tm sự buổi xa nhau .
Về đi Em nh, mu hoa ấy,
Cho nhẹ lng Ta chuyện bể du .

Ta đợi Em từ hắt hiu xưa,
Từ cơn nắng qu nhớ cơn mưa
Từ Trăng rơi xuống ging sng cũ,
Ngơ ngẩn hoi mong một bến bờ .

Em nhạt về đu, i sắc hoa,
Mầu ph du đọng bước chn qua
Nghe nhịp thời gian khoan nhặt mi,
Mủi lng trng lại dng Em xa .


Nguyễn ức Cường (12A1/1970)
09/2002

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Thu Đ Sang Ma - Nguyễn ức Cường Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®