· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Chưa Hết Một Ma Tnh - Nhật Tn

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 09:08 
voquang
Moderator
Chưa Hết Một Ma TnhAnh trở lại vườn Cổ tch một lần
Ma Thu giăng hng trn những tng cy
Nắng trốn trong my h chừng ngần ngại
Anh qua khu vườn nỗi nhớ cầm tay

Vẫn bờ cỏ xanh những chm bng đỏ
ợi hết ma thu qua một ma đng
Cụm tường vi gầy h mi nụ nhỏ
Thương lắm đơ hoạ Thương cuộc tnh buồn.

Vẫn bụi trc xanh kẻ hng thương nhớ
Trc qua ngy đng xanh suốt ma thu
Bước vọng ngập ngưn`g anh lng tay với
Tiếc cuộc tnh tạ Chưa hết mt. mạ

Anh đi một lần. Thm nhiều lần nữạ
Bng quơ gi đạ Bng khung lng anh.
Nắngf ngọt. Tiếng cườị Dấu chn đ vữạ
Người chợt xa người vấp ngọn gi hanh.


Nhật Tn

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Chưa Hết Một Ma Tnh - Nhật Tn Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®