· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Vo Thu - Nguyễn ức Cường

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 09:11 
voquang
Moderator
Vo ThuTrăng vo Thu phiền muộn
Đắm trn ging sng chưa ?
M sương m cuồn cuộn,
Trắng con đường năm xưa...

Mưa trầm ngm tun rơi,
Rừng Thu ơi! Mấy tuổi ?
Sao đn chim vẫn đợi
Thot giam t khn ngui...

Trời vo Thu se lng,
Ai cười qun xa nhau ?
Để đm di khan giọng
Trt mun lời mai sau .

Tnh vo Thu lay gọi,
Bao ngy tri n cần
Sao ta cn trơ trọi,
Bn ma Thu phn vn ?


Nguyễn ức Cường - MDC 12A2 / 69-70

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Vo Thu - Nguyễn ức Cường Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®