· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Mười Ly Rượu - L Minh Trung

 #1 · Posted: 6 Jan 2004 02:13 
admin
Admin
Mười Ly RượuMột ly xin đp lễ người
Cho ti một cht chuyện đời tri n
Hai ly hồn thấy lng lng
Vi cu thơ tỏ, bng khung dạ người
Ba ly đn bỗng sng ngời
Văn chương , thi ph, vẽ vời lung tung
Bốn ly tri kỷ tương phng
Chuyện xưa, chuyện cũ, xin cng trao nhau
Năm ly khi đứng lao đao
Trời nghing, đất cũng lăn nho no hay !
Su ly lng vẫn chưa say
Say n, say nghĩa, no say men nồng !
Bảy ly đi đứng lng vng
Muốn đi thật thẳng, sao vng về đy ?
Tm ly thi kể từ đy
Rượu sao chẳng c men cay nữa rồi ?
Chn ly đời sẽ tuyệt vời
Xa rời nhn sự một đời đau thương
Mười ly hết vấn hết vương
Vẫy tay tạm biệt, tm đường ti lui !


L Minh Trung
04 Nov. 1998

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Mười Ly Rượu - L Minh Trung Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®