· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi /

Nhớ Trường Xưa - Khách Ly Hương

 #1 · Posted: 6 Jan 2004 11:52 · Edited by: admin 
admin
Admin
Nhớ Trường Xưa


Kính tặng các thầy cô niên khóa 1965-1972
Thân tặng Bảnh, Tiến, Long, Trung, Tưởng, Dương, Hữu
va toàn thể các bạn niên khóa 65-72
Đặc biệt tặng Trong, người đă hăng say làm tiếng chim gọi đànMái trường họ Mạc mến thương ơi!
Mấy chục năm qua, mấy ngả đời
Tôi nhớ trường xưa, ôi nhớ quá
Nỗi niềm trong tấc dạ đầy vơi

Trường tôi nép dưới chân cầu ấy
Bên cạnh ḍng kinh nước đục ngầu
Mùa nắng lửa hè hâm hấp cháy
Mùa mưa b́ bơm nước dâng mau

Hai hàng lớp học chạy song song
Ấp ủ bao nhiêu những tuổi hồng
Bảy năm đèn sách công ơn nặng
Thầy cô ơi, nghĩa biển t́nh sông

Bạn hỡi, bây giờ xa cách quá
Người đó ta đây nửa địa cầu
Năm tháng miệt mài trên đất lạ
Nhớ thầy nhớ bạn chạnh ḷng đau

Ta đă mất rồi tuổi thiếu niên
Đời học sinh không vướng lụy phiền
Giá mà ta níu thời gian được
Về trường sống lại phút thần tiên

Mái trường họ Mạc mến thương ơi!
Cho dẫu xa xôi mấy biển trời
Tôi vẫn gửi hồn về chốn ấy
Cho ngày tao ngộ lệ mừng rơi !


Khách Ly Hương

Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi / Nhớ Trường Xưa - Khách Ly Hương Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®