· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Mi Trường Xưa - Mỹ Hoa

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 02:45 · Edited by: admin 
admin
Admin
Mi Trường XưaThuở học tr trong trắng đẹp như mơ
Rồi bổng chốc ai ngờ mnh xa cch
Uổng biết mấy những ngy cn cắp sch
Nhớ Bạn b, Thầy, C cũ Trường xưa
Gặp gỡ hng ngy tr chuyện đn đưa

Hoa vẫn nhớ những ngy xưa thn i
m trong tim một thời cn thơ dại
Của ngi trường dấu i Mạc Đĩnh Chi

Mặc cuộc đời giờ nhiều ngả phn ly
Ai cũng luyến tiếc một thời dĩ vng
Con đường xưa với my v o trắng

Đ bao chiều từng xao xuyến hồn ti
In trong tim một thời cn đi học
Nơi hoa thơm vẫn đong đầy trong tr c
Học đường xưa giờ cn mi yn vui ?

Chốn qu hương nhung nhớ một mnh ti !
Hay l cả bầu trời cng luyến tiếc ?
Im lm qu ! Ngi trường xưa xanh biếc !!


Mỹ Hoa
cuối thng 05-2001

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Mi Trường Xưa - Mỹ Hoa Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®