· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Em Về Duỗi Cnh Chim Đi - Nhật Tn

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 02:54 · Edited by: admin 
admin
Admin
Em Về Duỗi Cnh Chim ĐiEm về ma hạ qua mau
L che bng nhỏ nhạt mầu nắng xưa
Vịn tnh trn ngọn sớm trưa
Em về chắc hẳn lng thưa thớt lng

Khoanh tnh chật mấy đường vng
Trải khơi sợi buộc sợi mong nhớ người
Khi khng vấp phải mắt cười
Như c mắc cạn cố cời. Khng xong.

Dưạ lưng tnh, nhnh long đong
Gai, trầy nỗi nhớ nu hong xun th
Em về duỗi cnh chim đi
Ngn se sẻ c cht chi ngập ngừng ?

Em về tận ci mịt mng
Nhớ nhau. Ừ nhớ . C cng chim baọ
Em về bỏ lại hư hao
Sầu đng trổ muộn ma vo thin thu.


Nhật Tn

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Em Về Duỗi Cnh Chim Đi - Nhật Tn Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®