· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Bảng Đen, Phấn Trắng v Giẻ Lau - Thầy Mai Ngọc Huy

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 03:03 · Edited by: admin 
admin
Admin
Bảng Đen, Phấn Trắng v Giẻ LauPhấn ta ni ngạo bảng đen :
- Anh sao to bự cồng kềnh qu thi.
Mnh th đen đa kh coi,
Chắc l cha mẹ lọ nồi đẻ ra.
Vch tường trắng đẹp mịn m,
Chnh nh một đống, quỹ ma cũng rầu
Người g l lợm cứng đầu,
Chẻ lm củi chụm ắt hầu hay hơn.
Xem ti, nhỏ nhắn, thon thon
Mặt my sng sủa mnh trn xinh xinh
Nước da như bột m tinh,
Tay sờ mt rượi tựa bnh pha l.
Bảng nghe nổi đa khỏi ch
Tiếng to trả đủa ồ ề lổ tai :
- Tui th chẳng đẹp bằng ai,
Thế m bền bỉ dẻo dai c thừa.
Đ kia cn phải chịu thua,
Nước m chảy mi, đ tưa c ngy
Ch em đừng cọ thằng nầy
Hỏi Trời sẽ rỏ ai trầy, ai khng ?
Ch khoe mặt sng mnh thon,
Đẹp duyn đẹp dng khng cn chổ ch.
Tui xin hỏi ch đy n,
Thế đời của ch Trời ph mấy ma ?
Hay người mới nguyệch hồi trưa,
Chiều đ mớ bụi gốc dừa nằm phơi.
Giẻ lau nghe cải li thi
Đứng ra ha giải những lời c căn :
- Chuyện chi m phải cằn nhằn,
Mu da tuy chỏi, anh em cng nh.
Trắng đen kết hợp dung ha,
Ấy thời chữ viết mới l dễ thng.
Hai người đều thấy c cng,
Đẻ ra khoa bảng, cống ng, cống b.
Giẻ ti gp thiết tha,
Thuận nhau ta gip tạo nhau nhn ti.


Mai Ngọc Huy (cựu gio sư trường Mạc Đĩnh Chi).
Mến tặng hai em L T.D. Sydney.
07/2001

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Bảng Đen, Phấn Trắng v Giẻ Lau - Thầy Mai Ngọc Huy Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®