· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Con Bướm v B Học Sinh - Thầy Mai Ngọc Huy

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 03:06 · Edited by: admin 
admin
Admin
Con Bướm v B Học SinhTrn đường đi học trường xa,
B th chn bước tr r bi thi.
Hai bn, hoa l r r
Chc tr học giỏi, chớ l khi m
B vui liếc mắt nhn hồ
C con bướm đẹp, cnh t mu vng
Bướm ta bay lượn lăng xăng
Lượn từ hoa cc bay sang hoa c
Thế rồi bướm hứng ni ra
Những lời ngọt mật ấy m nghe chua.
ka ! Trng b ti chưa !
Đường di cuốc bộ e trưa rục gi
Trn lưng, lại vc bị to
Lm sao lết nổi để cho kịp giờ
Học hnh chỉ khổ lại lo
Bi lm, bi học thầy c chằng chằng
Xem ti chẳng học chẳng hnh
o quần vẫn đẹp, vẫn sang nhất trần
Cn cơm, chẳng thiếu một lần
Muốn ăn l c, khỏi cần chạy rong
Mi nh l cả cnh đồng
Hoa thơm cỏ mt vng vng lượn chơi.
Khng như ci lớp t vi
B ngồi suốt buổi thở hơi nực nồng
Lại cn mất hết thong dong,
Khc chi t tội bị lồng nh giam
Học hnh cực thế, đừng ham
Theo ti n giỡn giữa hng bng hoa.
Lớp trường, sch vở :-voa
Thầy c nhăn nh ta l gt-bai
-Ta nghe bướm ni qu sai
Kiếp ta với bướm no ti giống nhau
Bướm th ht mật gậm rau
Sống sao cũng đặng, bề no cũng xong.
Phần ta, Trời ph tr khn
Như đn rọi sng tm hồn cho ta.
Đn m muốn tỏ tận xa,
Bng thời phải lng dầu l đầy vơi
Tr khn cũng vậy, bướm ơi !
Tr khng rn luyện tr thời lu cm.
Đường đời, hang lổ, trượt trơn
Tr m khng tỏ, kh lng qua xui.
Chc mi cứ mi vui chơi !
Cn ta đi học cho đời đẹp ra .


Mai Ngọc Huy (cựu gio sư trường Mạc Đĩnh Chi).
Mến tặng hai em L T.D. Sydney.
07/2001

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Con Bướm v B Học Sinh - Thầy Mai Ngọc Huy Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®