· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi /

Vĩnh Biệt Tích Nhân - Nguyễn Hữu Tưỡng

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 03:13 · Edited by: admin 
admin
Admin
Vĩnh Biệt Tích NhânTích Nhân

Nghe tin mày bỏ vợ ĺa con
Xa một đám bạn già vẫn c̣n mê chén anh chén chú
Sao cát bụi trăm năm cứ nhỡn nhơ như cũ
Mà đời người vèo một cái lá rụng đầy sân
Tao nhớ mầy cũng ốm nhom ốm nhách như tao
Đồng hành ngày nào mang thùng xin tiền cứu lụt
Chia nhau khúc bánh ḿ làm ơn làm phước
Dẫn tuổi thơ ḿnh vào xứ thân thương
Bây giờ mầy lại đến tận đâu
T́m thấy ǵ trên trời dưới đất
Rượu thân bằng, anh em họ nhà họ Mạc lắc nghe vẫn c̣n đầy non nước
Nhưng tiếng chuông reo báo giờ trốn học đă qua.
Thôi th́ mầy cứ về rong chơi cùng những giấc mơ xưa.
Tụi tao đành xé tầm nh́n qua kẻ ngón tay. Chào tạm biệt hẹn ngày tao ngộ.

Biệt Tế


Nguyễn Hữu Tưỡng
12/2001

Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi / Vĩnh Biệt Tích Nhân - Nguyễn Hữu Tưỡng Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®