· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Cho em đến giữa cuộc đời - Nhật Nguyễn

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 03:18 
admin
Admin
Cho em đến giữa cuộc đờiCho em
ến giữa cuộc đời
Tim ta trẻ lại
Như thời đi mươi
Gom my
nắng
gi
tơ trời
Trải thơm mt chỗ
em ngồi .m hoa
nng từ
mỗi bước em qua
sợ chn vấp ngọn tnh ca,
lạc đường
Giữ thơm ngt
một gc vườn
để xa vừa đủ
nhớ
mường tượng
nhau
Mốt mai
a luạ qua cầu
Vẫn ti một thuở
nguyn
mầu tương tư .


Nhật Nguyễn

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Cho em đến giữa cuộc đời - Nhật Nguyễn Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®