· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Mẹ l ngi Cha nhỏ - Nguyễn ức Cường

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 03:37 · Edited by: admin 
admin
Admin
Mẹ l ngi Cha nhỏCon ngồi đy lặng lẽ,
Thương nhớ hoi ma Xun.
Con ngồi đy quạnh quẽ,
Ring Mẹ đ bao lần.

Mẹ l ngi Cha nhỏ,
n con về nương thn.
Mẹ l đi mắt tỏ,
Tha cho con lỗi lầm.

Mẹ l Xun bay qua,
Nui đời con khn lớn.
Mẹ l hưong sen ngt,
Về trong mộng hiền lnh.

Như bầu trời lồng lộng,
L mặt đất bao la,
L mưa ro tun xuống,
Cho đường con thắm hoa .

Mẹ l nắng thnh thang,
Bnh minh xưa chi rạng.
L my chiều lng mạn,
Những ngy Thơ huy hong.

Mẹ l đm thức giấc,
m xanh biếc ngn sao .
L v cng đi mắt,
C sương m trn cao .

Mẹ đi suốt ma H,
Qua hối hả ma Thu,
V ma ng tất tả,
Ring cho con ma Xun.


Nguyễn ức Cường (12A1/1970)
06/2002

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Mẹ l ngi Cha nhỏ - Nguyễn ức Cường Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®