· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Về Chốn Cũ - Nguyễn Hon Khải

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 03:41 · Edited by: admin 
admin
Admin
Về Chốn CũEm về, gi lạnh hn vầng trn,
Một nếp nhăn buồn thuở hong hn,
Đ đ ru phong, tường ngi rũ,
Trường cũ chim về, ht lẽ loi.
Trc gầy, lặng nhớ tnh nhn ngi,
Mưa phũ sn trường, tiếc người xưa,
Khng nắng, phượng buồn, chim vỗ cnh,
L vng, một chiếc, tiễn ma Xun.
Chốn cũ ta về trong rộn r,
Như vẫn mơ tm, bng tnh xưa,
Mai về bn ấy, vng son mới,
B lại nơi nầy... một tiếng YU.


Nguyễn Hon Khải
06/2002

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Về Chốn Cũ - Nguyễn Hon Khải Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®