· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Đổi L Thu Vng Lấy Nhớ Nhung - Nhược Thu

 #1 · Posted: 13 Sep 2015 11:38 
kimminh
Moderator
Đổi L Thu Vng Lấy Nhớ Nhung
Em về chốn ấy nắng hay mưa
C tiếc mu hoa giữa độ ma?
Cnh kiến chở buồn pha sắc phượng
T dy thm mi khối sầu xưa.

Em về miền gi ct xa xi
Nắng nứt chn chim khắp nẻo đồi.
Em nh những ngy yu dấu cũ
Xem như mạng nhện vắt ngang đời...

Em về cầu nắng chẳng cầu mưa
Lệ đẫm từ thơ cũng đ vừa.
Đu chỉ mnh em sầu tiển biệt
M cn se thắt cả người đưa...

"Mai mốt c cn gặp nữa khng?"
Đường xa khng ngại chỉ e lng.
Chia em một nửa vầng trăng cũ
Đổi l thu vng lấy nhớ mong...http://www.bentrang-nhuocthu.com/

Nhược Thu

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Đổi L Thu Vng Lấy Nhớ Nhung - Nhược Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®