· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

CHC XUN-Quch Xun Sơn (MĐC70)

 #1 · Posted: 22 Jan 2016 05:10 
quachxuanson
Moderator
Chc XunMỗi độ Xun về tớ chc Xun
Chc vui chc khoẻ gấp trăm lần
Chc cho cc chu ngoan v giỏi
Chc lo như mnh cứ mi gn

Chc cho gia tộc thm ti lộc
Thm của thm ngưi hưởng phước vinh
Chc bạn chc b lun khỏe mạnh
Chc cho tất cả được an bnh

Chc cho năm mới đều như
Cng việc an nhn thu nhập cao
Chc cụ , chc b tăng tuổi thọ
Chc nh yn ổn , chẳng lao đao

Chc cho kẻ sĩ vung ngi bt
Dn thứ cng đinh lại được nhờ
Chc kẻ bần hn lun ấm đủ
Chc đời hạnh phc sống như mơ


Quch Xun Sơn (MĐC 63-70)

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / CHC XUN-Quch Xun Sơn (MĐC70) Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®