· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi /

Phơi Phới - Thanh Thanh

 #1 · Posted: 10 Feb 2016 05:42 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Phơi Phới
Đạp nhẹ chân cho xe chạy chậm
Phổi phồng khoan-khoái khí ban mai.
Trời không nóng, lạnh; trời âm-ấm;
Tôi thấy lâng-lâng nhẹ cả người.

Sớm nay, Xuân mới về theo gió,
Dáng-dấp duyên-duyên những phút đầu.
(Thiên-hạ vô-t́nh từ vạn thuở
Có cùng thông-cảm với tôi đâu!)

Ngựa xe rộn-rịp qua muôn nẻo,
H́nh-ảnh cuồng quay, loạn dấu đường.
Không hội mà tin ngầm mách-lẻo,
Kéo về tụ-họp khách mười phương.

Vớ-vẩn đôi môi nhoẻn nụ cười,
Sớt chia cho họ nỗi ḷng tôi.
Chao! quen thân quá, chào không ngớt!
– Bốn bể là nhà, bạn-hữu ơi!

Hoa sống vườn ai nở ngập đường,
Đóa th́ lơi-lả, đóa đoan-trang.
Có đàn em nhỏ – ngây-thơ quá –
Trán đẹp xinh như những mái trường.

Đất rộng, sông dài, trời cao xa,
Lượng ḷng tôi cũng rộng bao-la.
Những người chỉ đáng cho khinh-ghét
Cũng dễ thương như gái nơn-nà!

Cuộc sống ai tô nét vẽ thuần,
Tươi như hoa thắm buổi đầu xuân,
Xinh như mộng-ảnh ngày xanh trẻ,
Và thiết-tha như khúc nhạc hồng!

Những ư t́nh xen những nỗi-niềm;
Ước ǵ thâu-góp lại thành phim,
Ghi trong kư-ức thời niên-thiếu
Để những khi buồn chiếu lại xem!

THANH-THANH


http://lexuannhuan.tripod.com/NguoiTho.html

http://lexuannhuan.tripod.com/ThanhThanh.html

Thanh Thanh

Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi / Phơi Phới - Thanh Thanh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®