· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Thng Tư Thơ Viết Bơi Trong Lệ - Nhược Thu

 #1 · Posted: 26 Apr 2016 04:35 
kimminh
Moderator
Thng Tư Thơ Viết Bơi Trong LệThng Tư em c thấy g khng ?
Ka nắng nằm phơi rốn giữa đ`ng
Lũ gi tm d loi l mục
V đời ru tc trắng như bng

Thng Tư anh vẫn ở phương xa ?
C định về thăm lại xứ nh
Thăm chiến trường xưa b bạn cũ
Hay đồng nn cỏ mướt thơm hoa ?

Thng Tư cứ mỗi ma quay lại
B bạn thưa dần như khi loang
Đưa tiễn nghe hồn rung rức buốt
Sầu xưa rực chy đm điu tn

Thng Tư thơ ướt bơi trong lệ
Khng khc đời ta , khc ni sng
Tủi nhục mấy nghn năm nhược tiểu
Mai ny sng ni vẹn ton khng ??

Nhược Thu
Apr 22 2016

www.bentrang-nhuocthu.comNhược Thu

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Thng Tư Thơ Viết Bơi Trong Lệ - Nhược Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®