· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi /

THAO THỨC -Quách Xuân Sơn (MĐC 63-70)

 #1 · Posted: 27 Apr 2016 03:54 · Edited by: quachxuanson 
quachxuanson
Moderator
THAO THỨC
Đêm không hết đâu nghĩa ngày quá ngắn
Chỉ ḷng ta vằng vặc một niềm riêng
Tháng tư về ngồi ngắm ánh trăng lên
Cứ thao thức đưa hồn về dĩ văng
Bao anh hùng hương linh bè bạn
Giờ nơi nào hay đă sớm chuyển sinh
Ôi xác thân nằm xuống ... cuộc lui binh
Máu chiến hữu ḥa trong mùi lửa khói
Tiếng pháo địch ầm vang , tử thần réo gọi
Những h́nh hài gục ngă chẳng toàn thây
Ta điếng lặng nghe thần chết đâu đây
Đang vội vă ghi tên người quá cố
Thôi đă mất , miền Nam không c̣n nữa
Chữ "Tự Do " phút chốc hóa tan tành
Theo bước chân làn sóng đỏ cuốn nhanh
Khi đất nước trên bàn cờ chính trị
Mấy mươi năm vết thương máu không ngưng rỉ
Khối sầu bi c̣n trĩu nặng tim gan
Ta ngậm ngùi trong đau đớn ngút ngàn
Vọng cố quốc , nỗi niềm luôn cay đắng

(Viết để nhớ tháng 4-75)


Quách Xuân Sơn-MĐC 70

Tập thơ Mạc Đĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc Đĩnh Chi / THAO THỨC -Quách Xuân Sơn (MĐC 63-70) Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®